Klientu apkalpošanas dienests: +371  xx xxx xxx  Daba laiks darbdienās 10.00–18.00

Jūsu grozs ir tukšs!

X

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Lietojot rozete.tk tīmekļa vietni, turpmāk – Mājaslapa, tās lietotājs, turpmāk – Lietotājs, piekrīt rozete.tk konfidencialitātes politikai un Lietotāja sniegto personas datu apstrādei. rozete.tk apņemas ievērot konfidencialitātes politikas noteikumus saskaņā ar  Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

rozete.tk apzinās personu datu, ko rozete.tk ir ieguvusi no saviem Lietotājiem, nozīmīgumu. Personas dati ietver, tajā skaitā, bet ne tikai Lietotāja datus, piemēram, vārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

 

rozete.tk izmanto personas datus, lai sekmētu pasūtījumu apstrādi, uzlabotu Mājaslapu  mārketinga un reklāmas nolūkos (piemēram, piedāvājot saviem Lietotājiem iespēju iegūt rozete.tk preces īpašās akcijās). Analizējot Lietotāju datus, rozete.tk izvērtē Mājaslapas lietošanas paradumus.

 

Mājaslapā var tikt iekļautas Lietotājam nesaistošas aptaujas un anketas, kurās rozete.tk lūdz Lietotājiem sniegt informāciju, komentārus vai ieteikumus. Mājaslapa sniedz iespēju Mājaslapas apmeklētājiem uzdot jautājumus rozete.tk. Informācija, ko Lietotājs sniedz, var palīdzēt rozete.tk izstrādāt un pilnveidot preces, pielāgoties Lietotāja iepirkšanās paradumiem un sniegt padomus vai ieteikumus Lietotājam iepirkumu veikšanai.

 

Personas dati tiek izmantoti arī, lai mērķtiecīgi virzītu zīmīgus mārketinga un reklāmas piedāvājumus. Šis reklāmas veids var tikt realizēts, izmantojot bannerus vai reklāmas e-pastus, ko sūtījis rozete.tk vai cits uzņēmums, saskaņā ar līgumu, kas noslēgts  ar rozete.tk.

 

rozete.tk, izmantojot informāciju, kas iegūta Lietotāju pirkumu laikā, reklāmas pasākumu un aptauju laikā, kā arī no serveru log datnēm, pēta demogrāfiskos rādītājus, Lietotāju intereses un paradumus. Iemesls tam ir, lai labāk izprastu un uzraudzītu Mājaslapas izmantošanu, kā arī lai uzlabotu Mājaslapas saturu un preces, ko rozete.tk piedāvā saviem klientiem. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta visaptverošā veidā.

 

Apmeklējot Mājaslapu, Lietotājam nav pienākums sniegt savus personas datus, izņēmot, ja Lietotājs sazinās ar rozete.tk, izmantojot rozete.tk Mājaslapā esošo saziņas formu vai rozete.tk Lojalitātes programmas karti.

 

rozete.tk var lūgt Lietotāju sniegt papildus personas datus saistībā ar rozete.tk rīkotām derībām, konkursiem vai akcijām, kā arī tad, kad Lietotājs brīvprātīgi  sniedz atbildes uz nesaistošām  aptaujām un anketām. Tāpat rozete.tk var iegūt papildus personas datus, ja Lietotājs sūta e-pastu rozete.tk. Nepieciešamības gadījumā, saņemot Lietotāja personas datus, rozete.tk var lūgt Lietotāja piekrišanu šādai personas datu iegūšanai. Jebkura šādā  veidā sniegta Lietotāja informācija netiek nodota trešājām personām; to izmanto rozete.tk nolūkam, kādam to Lietotājs ir sniedzis, kā arī šī informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. rozete.tk apņemas neatklāt Lietotāja personas datus trešājām personām bez iepriekšējas Lietotāja piekrišanas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. rozete.tk nepārdod, nemaina vai citādi nenodod trešājām personām Lietotāja identificējošos datus. Tomēr rozete.tk Lietotāju sniegto informāciju var nodot rozete.tk grupas saistītajiem uzņēmumiem tiem pašiem mērķiem.

 

rozete.tk tīmekļa serveri uzglabā arī citu tīmekļu vietņu domēna vārdus. Tā nolūks ir iegūto informāciju izmantot,  lai novērtētu Mājaslapas apmeklējumu skaitu, tajā vidēji pavadīto laiku, Mājaslapā apskatītos ierakstus, utt.

 

Lietotāju personas datu aizsardzībai rozete.tk izmanto atbilstošu drošības tehnoloģiju, kas nodrošina personas datu drošību, integritāti un konfidencialitāti. Šī tiešsaistes konfidencialitātes politika attiecināma tikai uz informāciju, kas iegūta tieši Mājaslapā un nevis ārpus Mājaslapas.

 

rozete.tk ir tiesības mainīt esošo konfidencialitātes politiku. Ja rozete.tk mainīs savu konfidencialitātes politiku, tā noteikti tiks aktualizēta un padarīta pieejama Mājaslapā. Aktuālā konfidencialitātes politika stājas spēkā tās publicēšanas Mājaslapā dienā.

Akcija

Vēlmju saraksts

Jums nav produkts ar vēlmju sarakstu.

SALĪDZINĀT PRECES

Jums nav preces salīdzināšanai